כ"ק האדמו"ר הרי"ף:ע"י החסרונות שיש לכל אדם והוא נצרך לזולתו להשלים את חסרונו, יהא חיים וחיות לכל בני האדם

אהבתם את המאמר? שתפו אותו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email


צריכים אנו להתבונן בדבר חשוב וליישבו על ליבנו, שראשית המחלוקת והחורבן בכל מקום, נובעים ממה שהאדם רואה רק את עצמו ואת טובתו, ולא מחפש לראות את טובת ותועלת הסובבים אותו.

וכאשר עם ישראל נמצאים באחדות השכינה שרויה ביניהם, ואמרו חז"ל (תנחומא צו) שבשעה שישראל נמצאים באחדות, אפי' אם עובדים עבודה זרה, מידת הדין לא יכולה לשלוט בהם, לפי שכל כך גדולה מעלת האחדות, ואינו דומה מועטים העושים את המלאכה למרובים העושים את המלאכה.

ובכל מעשה שעושה, יראה היכן יכול לשתף את הכלל בטובתו. ואמנם שלצורך כך יאלץ האדם לאבד מזמנו ומממונו, בכל זאת מחוייב לראות
את טובת הכלל יחד עם טובתו, ומי שדורש ודואג רק לעצמו הרי זה חלק רע ומדה מגונה.

הקשו חז"ל (בראשית רבה א,י) למה נברא העולם בבי"ת ולא באל"ף? ונראה לבאר, שהאות אל"ף מסמלת על חוסר שיתוף ואחדות, שכן בגימטריה אל"ף מספרו אחד, ומאידך האות בי"ת מורה על אחדות ושיתוף, שכן בגימטריה מספרה הוא שתים, לכן פתח הקב"ה את התורה וברא את העולם דווקא באות בי"ת שהיא מלמדת על האחדות ועל השיתוף משום שאין לך ברכה גדולה מהאחדות.

לכן ברא הקב"ה את בני האדם שכל אחד יודע מלאכה מסוימת ונעדר ידיעה ממלאכות אחרות, כדי שכל אדם יהיה נצרך לזולתו, ועל ידי האחדות שנוצר מהצורך ההדדי של בני האדם להנות מחבריהם, יש קיום לעולם.

וזה הביאור בברכת: "בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת להחיות בהן נפש כל חי", והיינו שהקב"ה ברא בעולם הזה נפשות רבות, ומאידך יצר אצלם חסרונות שאפשר להשלימם רק ע"י היתרונות שיש אצל אנשים אחרים, ועל ידי כך אפשר להחיות נפש כל חי, דהיינו, ע"י החסרונות שיש לכל אדם והוא נצרך לזולתו להשלים את חסרונו, יהא חיים וחיות לכל בני האדם, וזאת באמצעות השיתוף והעזרה ההדדית, שיקבלו זה מזה.

גלילה לראש העמוד