כבוד האדמו"ר בשיעורו לפרשת ויחי . סוד עיבור נשמת יעקב

אהבתם את המאמר? שתפו אותו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email


אומר רבנו בחיי פלא גדול על הפסוק "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנים" שמכאן לומדים כיצד הקב"ה עומד עם אנשים שנותנים צדקה .יוסף הצדיק עזב את אביו בגיל 17 שנים (כאשר הלך לראות את שלום אחיו בציווי אביו ונמכר לאורחת ישמעלים) יעקב אבינו דאג ליוסף הצדיק 17 שנים .הקב"ה החזיר טובה ליעקב ששבע עשרה השנים האחרונות של חייו בארץ מיצריים היו הטובות בחייו לכן התורה אומרת "ויחי יעקב בארץ מיצרים שבע עשרה שנים" כל שאר חייו של יעקב אבינו היו קשים מנשוא (מעשה דינה ,מכירת יוסף) בזמן שהיה יעקב אבינו במיצרים הוא למד תורה בקדושה בשמחה וברוממות הנפש גדולה ויוסף בנו כלכלו ודאג לכל מחסורו.שבע עשרה שנה שכתובים בפסוק הם כמניין טו"ב ואין טוב אלא תורה .רבנו בחיי אומר שיעקב אבינו קיבל את 17 השנים הטובות הללו מכוון שכילכל ופרנס את יוסף בנו 17 שנים כאשר היה בביתו.אפשר עוד לדקדק ולומר אם נקח 17 (שנים שפרנס יעקב את יוסף בביתו) ועוד 17 (שנים שפרנס יוסף את אביו בארץ מצריים) עולה מניין 34 כמו מניין ויחי(שם הפרשה) ואלו 34 השנים המיוחדות והמרוממות שהיו ליעקב אבינו.


הגמרא במסכת שבת אומרת "יעקב אבינו לא מת ,כמו שזרעו בחיים אף הוא בחיים" הגמרא אומרת שיעקב אבנו לא נפטר מין העולם אלא הוא חי.לא מובן הרי אנו רואים שהוא נפטר מין העולם מה פירוש יעקב אבינו לא מת? נבאר יסוד גדול ליעקב אבינו היו שתי נשמות . אדם שנולד לעולם וש לו רק נשמה אחת קבועה הבן איש חי מכנה את הנשמה בעלת הבית של גוף האדם.לפעמים יש עיבור נשמה זאת אומרת אדם שעשה מצווה גדולה חזקה והתחבר לצדיק גדול הוא יכול שבכוח המצווה והחיבור תתעבר בו נשמת הצדיק שהתחבר אליו ,כמו שמסופר על רבנו האר"י הקדוש שביום אחד למד עם תלמידיו מסר שיעור נכנס אחד מתלמידיו ששמו היה "בעל המדרש שמואל" וכאשר הוא נכנס האר"י הקדוש קם לכבודו שאלו את האר"י תלמידיו מדוע קמת בפני תלמיד שלך? אמר להם רבנו האר"י ראיתי את נשמת התנא הגדול רבי פנחס בן יאיר נכנסת איתו לכן קמתי .שאלו את "בעל המדרש שמואל " מדוע נשמת התנא הגדול רבי פנחס בן יאיר נכנסה איתך? אמר להם משום שלפני שבאתי לשיעור היתה מצוות פדיון שבויים קיימתי אותה ,רבי פנחס בן יאיר היה עוסק במצוות פדיון שבויים ולכן נשמתו של התנא התעברה בתלמיד "בעל המדרש שמואל".


נסכם כל אדם נולד עם נשמה אחת ברגע שהוא מקיים מצווה מסויימת יש לו עיבור של עוד נשמה בזמן הזה והעיבור הוא זמני כאשר אדם עושה עבירה עוזבת הנשמה שהתעברה ואדם נשאר עם נשמה אחת. אחת העבירות שבגללם עוזבת הנשמה שהתעברה זה כעס. ליעקב אבינו היו שתי נשמות קבועות .כאשר נולד יעקב היתה לו נשמה אחת בסיסית קבועה שקראו לה יעקב לאחר מכן יעקב אבינו עבר את כל התלאות והקשיים ויעקב נלחם עם המלאך של עשו המלאך של עשו אומר לו "לא יקרא שמך יעקב כי אם ישראל כי שרית עם אלוקים ואדם" באותו הרגע התעברה ביעקב אבינו עד נשמה ושמה ישראל אם כל ליעקב אבינו היו שתי נשמות בסיסיות קבועות אחת שמה יעקב ואחת שמה ישראל.כאשר ליעקב אבינו היה את הצער הגדול שלקחו לו את יוסף הצדיק שהיה מיוחד בעיניו והוא חשב שיוסף מת באותו הרגע יצאה ממנו נשמה של יעקב (מתוך שתיים שיש לו) ,אם כך יעקב עבר מוות בחייו ונשארה לו נשמה אחת ושמה ישראל. יעקב עבר צער גדול 22 שנה פרחה ממנו רוח הקודש והוא בכה על בנו יוסף הצדיק ולא התנחם .אבל כאשר באו ואמרו לו "עוד יוסף חי הוא מלך בארץ מצרים" נאמר "ותחי רוח יעקב" קמה לתחייה נשמת יעקב חזרה אליו ושוב חזרו להיות לו שתי נשמות נשמת יעקב ונשמת ישראל. כאשר יעקב אבינו הגיע למותו בסוף חייו בארץ מצריים, איזה נשמה מתה ממנו? פרחה ממנו נשמת ישראל ועלתה לשמיים ומובן מה הגמרא אומרת יעקב לא מת אלא חי וקיים כי נשמה בשם ישראל נפטרה . לכן פניי של יעקב אבינו חקוקים על כסא הכבוד . נשמת ישראל נפטרה כי נשמת יעקב לא יכולה להפטר מין העולם כי כתוב "לא תקום פעמיים צרה" אי אפשר למות פעמיים אלא רק פעם אחת לכן נשמת יעקב אבינו נשארה בו ונשמת ישראל נפטרה מיעקב אבינו וזה הקבורה והלויה שכתובה בתורה בפרשתנו שקברו את נשמה ושמה ישראל .על פי זה אפשר לברר ולומר ייסוד גדול כאשר יעקב אבינו רוצה לתת מתנה ליוסף אומר יעקב אבינו ליוסף אני נותן לך את שכם על אחיך "אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי" חרב וקשת אלו שני כלי מלחמה ,חרב הוא כלי מלחמה לשימוש כאשר האוייב קרוב וקשת לעומת זאת משתמשים כאשר האוייב רחוק. על פי זה אפשר לבאר ולומר בברית נקרא שמו יעקב כאשר היה צריך להלחם עם עשו ברחם זה כוח של חרב.ישראל זה כוח של קשת . אם כך בסוף ימיו נפטרה נשמת ישראל ופרחה לשמיים אותה נשמה שנתן לו שרו של עשו הס"מ והכוח של נשמת ישראל (אחת מנשמות יעקב) היא להלחם עם הס"מ שנתן לו את השם ונשמת ישראל והשם יעקב נשאר אצל עם ישראל ויעקב אבינו נשאר חי עם החרב להלחם בכל הדברים הקשים שיש לכל יהודי ויהודי. התיקון של יעקב אבינו ונשמתו הנוספת ישראלהוא תפילה רחוקה נגד האוייבים(קשת) ומלחמה נגד האוייבים הקרובים (חרב).

גלילה לראש העמוד