ספר דברים

ספר דברים הוא מפתח לכל שערי השמים. קריאת ספר דברים בשבת מעניקה כוח אדיר להכניע כל צרה בעיה או דאגה ולהושיע את האדם. הצטרפו עוד היום לאלפים שקוראים ספר דברים בשבת קודש ורואים ניסים.