כ"ק האדמו"ר הרי"ף שליט"א:אנו בימים בעלי משקל כדור ההפלגה שרצו לבנות מגדל ולעלות לשמים

אהבתם את המאמר? שתפו אותו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

משה רבנו עומד בימים האחרונים לחייו. התוכחה הקשה והעמוקה שנחרטת לדורי דורות וכוחה ומשמעותה, מהדהדים לנצח. ואומר: ״אַתָּה הַחִלּוֹתָ לְהַרְאוֹת אֶת עַבְדְּךָ״ ודרשו רבותינו, שהראשי תיבות של הפסוק הזה הם ארבעת המינים אעל״ה; א׳ אתרוג, ע׳ ערבה, ל׳ לולב, ה׳ הדס. ועל זה מדקדק הזוהר הקדוש על הפסוק ״אמרתי אעלה בתמר״ (שיר השירים ז ט) ונוטלין את הלולב בימין, זהו שנאמר ״את גדולתך״. ואת האתרוג בשמאל, זהו שנאמר ״ואת ידך החזקה״ שהוא יד שמאל.

וצריכים ביותר בימים קשים וטרופים אלו להבין את הקשר של ארבעת המינים, לימיו האחרונים של רעיא מהימנא, משה רבנו, שכל מילה שיצאה מפיו בספר דברים, סודותיה עמוקים והרמזים הם למין היום הראשון, עד היום האחרון של אחרית הימים שיבוא משיח צדקינו.

ואפשר לבאר ולומר, הגמרא אומרת (ברכות ג) ר' אליעזר אומר שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי שנאמר (ירמיהו כה, ל) ״ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו, שאוג ישאג על נוהו״ וכו׳ ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי ואומר, אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם ע״כ.

וידועים דברי התיקוני הזוהר הקדוש, ששורש חשכת הגלות הוא מחמת חטא עץ הדעת. זה גרם לאדם הראשון להפריד את השכינה הקדושה, שהוא האות ה׳ האחרונה מהשם הוי״ה, מג׳ אותיות ראשונות יה״ו. וזהו הרמז, שלוש משמרות ראשונות הוי הלילה, הוא ג׳ אותיות יה״ו שהקב״ה בוכה עליהן בג׳ משמרות של הלילה. היינו, אות ה׳ של השכינה שנקראת לילה.

וזה מה שמובא בחטא עץ הדעת, שאמר הקב״ה לאדם הראשון איכה?! היכן האות ה׳, וזה איכה, היכן האות ה׳ וזה כח התשובה, לקרב את האות ה׳.

ובכדי לישב את כל הדברים ולרדת לעומק קדושתם בערב שבת קודש, כאשר כולנו בחרדת קודש בכל שבת מכוחו של משה רבנו ומספר דברים, נביא את דברי תקוני הזוהר הקדוש, שבחטא אדם הראשון נפרם ונפרד שמו יתברך יהו-ה. יה״ו הם כנגד אברהם, יצחק ויעקב. האות ה׳ היא כנגד שמו של אברהם, שהוסיף לו הקב״ה ״וְלֹא יִקָּרֵא עוֹד אֶת שִׁמְךָ אַבְרָם וְהָיָה שִׁמְךָ אַבְרָהָם״.
האות י׳ כנגד יצחק ״צְחֹק עָשָׂה לִי אֱלֹהִים כָּל הַשֹּׁמֵעַ יִצְחַק לִי״.
והאות ו׳ כנגד יעקב, שכמה פעמים כתוב בתורה יעקוב עם ו ופעמים בלי וההשלמה של שם הוי״ה היא עם האות ה׳ של משה רבנו, שעל ידי כח תורתו וחמשה חומשי תורה משלים את האות ה׳ האחרונה בשמו של הקב״ה, יהו-ה.

והנה, חילקו רבותינו כל אחד מהאבות כנגד אחד מן ארבעת המינים. אברהם כנגד הלולב וכו ומשה רבנו כנגד האתרוג והוא כנגד האות ה׳ שהאתרוג מנותק מהשלוש מינים, שהם שלושת האבות.

והנה בכל ערב שבת קודש, פחד ואימה וחרדה עוברים בנו. אנו יודעים ידיעה ברורה שהכח של לימוד ספר דברים בעולם, מקרב את הגאולה ומושיע את עם ישראל באופן כללי מכל רע ומציל באופן פרטי את האדם משעות קשות.

ובשעה שלומדים ספר דברים, יכוון בדעתו את הצרוף, להשלים את שמו יתברך יהו-ה ויצייר את האות ה׳ שנשלמת בעולם ושמו יתברך מושלם ליהו״ה.

וחותמים אנו את הדברים הקדושים האלו בדמעות של שמחה ובפחד מהכח של ספר דברים, שנקפיד בלימוד בשבת לצרף את שמו יתברך יהו-ה כנגד אברהם יצחק ויעקוב ומשה רבנו. וכן כנגד ארבעת המינים שהם שרביטו של מלך.

והכח של ספר דברים מקרב את הגאולה ואת הישועה לכלל ולפרט ומציל את העולם מארבע הרוחות. וזה זמן שרוחות רעות שולטות בעולם וכמו שהנענועים של הארבעה מינים עוצרים רוחות רעות מן העולם וכח האבות הקדושים מגנים על העולם, כך השלמת שם הוי״ה מגן ומשלים את העולם מהרס וחורבן ממש.

אנו בימים בעלי משקל כדור ההפלגה שרצו לבנות מגדל ולעלות לשמים. והקטרוג קשה וגדול ואף אם רואים שעובר זמן ועדין לא רואים חורבן ממש, צריך לדעת שהשינוי בעולם התחיל והעולם, לעולם לא יחזור לקדמותו. וכמה שהאדם יהיה חכם וידע להחזיק באמת, ינצל מהרוח סערה שמשנה את כל סדרי מעשי בראשית.

והעמוד המרכזי, הוא ספר דברים.
כי עם ספר דברים בז׳ באדר, משה רבנו סיכם את דור המדבר ובעשרה בניסן בני ישראל נכנסו לארץ ישראל. ומז׳ באדר התחיל המסע הארוך והקשה, שמשה רבנו ראה מעל ההר את ישראל בבנייה ואת ישראל בחורבנה וכו׳ עד היום הזה.

והזמן הזה הוא זמן שהשקט והנחת הסתיימו וענין ירדוף ענין עד ביאת המשיח. וספר דברים הוא מגן וצינה על הכלל ועל הפרט.

בברכת שבת שלום ובהכנעת הלב,
יאשיהו יוסף.

גלילה לראש העמוד